චීනය HPV නාරිවේද පරීක්ෂණ නියැදි කට්ටල නිෂ්පාදකයින් සහ සැපයුම්කරුවන් |J.able

HPV නාරිවේද පරීක්ෂණ නියැදි කට්ටලය

කෙටි විස්තරය:

ආදර්ශ අංකය: YJA1 3ml

අපේක්ෂිත භාවිතය: HPV DNA නියැදීම, නාරිවේදය පරීක්ෂා කිරීම, ගැබ්ගෙලෙන් සෛල සාම්පල එකතු කිරීම

වන්ධ්යාකරණය: ප්රකිරණය

වලංගු කාලය: අවුරුදු 2 යි

සහතිකය: CE,FDA

OEM: තිබේ


නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ටැග්


  • කලින්:
  • ඊළඟ: