චීනයේ මුඛ සාම්පල ෆෝම් ස්වැබ් නිෂ්පාදකයින් සහ සැපයුම්කරුවන් |J.able

මුඛ සාම්පල ෆෝම් ස්පුබ්

කෙටි විස්තරය:

ආදර්ශ අංකය: FS-H13(10524MMZ18HM)

අපේක්ෂිත භාවිතය: නාසය, මුඛ, කෙල එකතු කරන්නා

ද්රව්ය: වෛද්ය ශ්රේණියේ විවෘත සෛල පොලියුරේටීන්

කඩඉම් ලක්ෂ්‍යය: 24 මි.මී

වන්ධ්යාකරණය: ප්රකිරණය

වලංගු කාලය: අවුරුදු 2 යි

සහතිකය: CE,FDA

OEM: තිබේ


නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ටැග්

1 2 3 4 5 6


  • කලින්:
  • ඊළඟ: